Наглезенки (ортези за глезен) оказват умерена компресия, подобряват кръвообръщението, лимфооттока, възпрепятстват застоя в микрокапилярите, стимулират обменните процеси в подлежащите тъкани и сухожилия.

Осигуряват стабилност и поддръжка на глезена след травми, навяхвания, следоперативни състояния.

Имат компресивно, загряващо и микромасажно въздействие върху тъканите.